Warto wiedzieć

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.
Wierzyciel zobowiązany jest dostarczyć oryginał tytułu wykonawczego oraz wypełniony wniosek egzekucyjny

___________

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym.

Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik,
z zastrzeżeniem wyjątków w ustawach

Dojazd do nas :

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum
w Szczecinie Dawid Przybylak
Kancelaria Komornicza w Szczecinie

ul. Jagiellońska 89/5   70-437  Szczecin
Telefon 668 301 869
Email szczecin.przybylak@komornik.pl
PKO BP O. w Szczecinie: 87 1440 1143 0000 0000 1428 6675

Adres ePUAP : Z_ca_KS_Przybylak/domyslna ; Z_ca_KS_Przybylak/ezbiegi 

Kancelaria przyjmuje interesantów
od poniedziałku,wtorek i w czwartek
w godzinach 10.00 – 14.00
w środę
w godzinach 8.00 – 16.00
w piątek w godzinach 8.30 – 10.30
Dyżur komornika
środa 1000 – 1600
Wpłaty w sprawach proszę dokonywać na rachunek kancelarii lub osobiście w kancelarii komorniczej:

nr : 87 1440 1143 0000 0000 1428 6675

Przy wpłatach należy podawać sygnaturę sprawy oraz dane osoby wpłacającej.